Hướng dẫn sử dụng

Cơ bản

Bước 1: Tải app trên App store hoặc CH play

Tên app: Học tiếng Nhật N5~N1 Arigato

 

ステップ1:App StoreかCH Playでアプリをダウンロードする

アプリ名:Học tiếng Nhật N5~N1 Arigato

App Store:https://apps.apple.com/vn/app/h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-nh%E1%BA%ADt-n5-n1-arigato/id1551925410?l=vi

CH Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arigato.app.vn

 

Bước 2: Chọn ”Tạo tài khoản giáo viên”

ステップ2:’’教師アカウント登録’’をクリック

 

       

Bước 3: Nhập thông tin

Lưu ý: Mật khẩu không nhất thiết phải là mật khẩu của email.

Sau khi nhập xong thông tin, ấn vào “Đăng ký’’. Vậy là bạn đã đăng ký xong tài khoản quản lý.

ステップ3:情報を入力、’’登録’’をクリック

Bước 4: Đăng nhập vào web quản lý:

Truy cập địa chỉ:   http://arigato.com.vn

ステップ4:管理アカウントをログイン

http://arigato.com.vn  に入り、ログインする。

Bước 5: Chọn ngôn ngữ theo lá cờ.

ステップ5:旗で言語を選択

Bước 1: Click vào chữ “クラス管理’’, sau đó click vào dấu + màu xanh để tạo lớp

ステップ1:’’クラス管理’’ をクリック、それから、緑+  をクリック

Bước 2: Nhập tên lớp, Click vào “完了”

ステップ2:クラス名を入力、”完了’’をクリック

Bước 3: Vậy là bạn đã tạo lớp xong. Gửi mã code của lớp cho học viên

ステップ3:クラスができました! クラスのコードを学生に教えてください。

Bước 4: ( dành cho học viên) Học viên thao tác trên app.

ステップ4:(学生向け)学生はアプリで操作する。

Chọn 3 sọc ngang màu trắng góc bên trái màn hình

Chọn “ Danh sách lớp’’

 

Chọn “Thêm”

Nhập mã code giáo viên cung cấp, rồi chọn “Gia nhập’’